EN |  TK |  IT |  ES     

reACT Cinsiyet Etki Değerlendirmesi

reACT Cinsiyet Etki Değerlendirmesi

Cinsiyet etki değerlendirmesi, cinsiyet eşitliği açısından belirli öğelere uygulanan herhangi bir politika veya faaliyetin farklı etkilerinin (pozitif, negatif veya nötr) tahminidir Uygulamada IO2 aşağıdakilerle ilgili bir Bilimsel Araştırmadır:

  • Olumsuz bir durumu önlemek için dikkate alınan politikanın tasarımını ve planlamasını iyileştirmek
  • daha iyi tasarlanmış, dönüştürücü mevzuat ve politikalar yoluyla cinsiyet eşitliği üzerindeki etkisi ve cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi;
  • IO3'te geliştirilecek içerikleri (eğitim çözümleri) belirlemek için kadınların girişimcilik bilgisinin derecesinin ölçülmesi;
Birincil amaç, ayrımcı etkilerin kaldırılmasını veya hafifletilmesini sağlamak için politikayı uyarlamaktır . Olumsuz etkilerden kaçınmanın ötesinde, bir GIA cinsiyet eşitliği hedeflerini tanımlamak ve politikayı cinsiyet eşitliğini proaktif olarak teşvik etmek için formüle etmek için bir araç olarak daha dönüştürücü bir şekilde kullanılabilir .